Подредете по име брой
Em7/B 1

X20000

Shape: X,2,0,0,0,0
Em9 1

020002

Shape: 0,2,0,0,0,2
Emaj7 2

021100

Shape: 0,2,1,1,0,0
Esus4 16

002200

Shape: 0,0,2,2,0,0
7

0120XX

Shape: 0,1,2,0,X,X
F 156

133211

Shape: 1,3,3,2,1,1
F# Gb 30

244322

Shape: 2,4,4,3,2,2
F#/A 1

544676

Shape: 5,4,4,6,7,6

X14322

Shape: X,1,4,3,2,2
F#/E 1

XX2322

Shape: X,X,2,3,2,2
F#7 Gb7 24

242322

Shape: 2,4,2,3,2,2

222422

Shape: 2,2,2,4,2,2

XX4324

Shape: X,X,4,3,2,4
F#m Gbm 66

244222

Shape: 2,4,4,2,2,2

544222

Shape: 5,4,4,2,2,2
F#m/F 1

XX3222

Shape: X,X,3,2,2,2

20122X

Shape: 2,0,1,2,2,X

202220

Shape: 2,0,2,2,2,0
F#m7/E 1

002222

Shape: 0,0,2,2,2,2
F#maj7 1

243322

Shape: 2,4,3,3,2,2