86. Да учим за Йехова

Abº G#º

Shape: 4,5,6,4,X,X

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

C

Shape: X,3,2,0,1,0

C#º Dbº

Shape: X,4,5,6,5,X

D

Shape: X,X,0,2,3,2

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

D7

Shape: X,X,0,2,1,2

D#º Ebº

Shape: X,X,1,2,4,2

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

Abº G#º

Shape: 1,2,X,2

Am

Shape: 2,0,0,0

C

Shape: 0,0,0,3

C#º Dbº

Shape: 0,1,0,4

D

Shape: 2,2,2,0

Dm

Shape: 2,2,1,0

D7

Shape: 2,2,2,3

D#º Ebº

Shape: 2,3,2,0

Em

Shape: 0,4,3,2

F

Shape: 2,0,1,0

G

Shape: 0,2,3,2

G7

Shape: 0,2,1,2