78. Учители на Божието Слово

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

B Cb

Shape: X,2,4,4,4,2

C

Shape: X,3,2,0,1,0

C#º Dbº

Shape: X,4,5,6,5,X

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

D7

Shape: X,X,0,2,1,2

D7sus4

Shape: X,X,0,0,1,3

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

Fm

Shape: 1,3,3,1,1,1

Shape: 1,2,3,1,0,X

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

G7sus4

Shape: 3,3,3,0,3,X

A7

Shape: 0,1,0,0

B Cb

Shape: 4,3,2,2

C

Shape: 0,0,0,3

C#º Dbº

Shape: 0,1,0,4

Dm

Shape: 2,2,1,0

D7

Shape: 2,2,2,3

D7sus4

Shape: 2,2,3,3

F

Shape: 2,0,1,0

Fm

Shape: 1,0,1,3

Shape: 1,X,1,2

Gm

Shape: 0,2,3,1

G7

Shape: 0,2,1,2

G7sus4

Shape: 0,2,1,3