76. Чувстваш ли се добре?

Ab G#

Shape: 4,6,6,5,4,4

A# Bb

Shape: X,1,3,3,3,1

Bbsus4

Shape: X,1,1,3,4,1

A#7 Bb7

Shape: X,1,3,1,3,1

Cm

Shape: X,3,5,5,4,3

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: X,X,1,3,4,3

Fm

Shape: 1,3,3,1,1,1

Ab G#

Shape: 4,6,6,5,4,4

A# Bb

Shape: X,1,3,3,3,1

Bbsus4

Shape: X,1,1,3,4,1

A#7 Bb7

Shape: X,1,3,1,3,1

Cm

Shape: X,3,5,5,4,3

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: X,X,1,3,4,3

Fm

Shape: 1,3,3,1,1,1

капо линия 3

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

C

Shape: X,3,2,0,1,0

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

Gsus4

Shape: 3,3,0,0,3,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

C

Shape: X,3,2,0,1,0

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

Gsus4

Shape: 3,3,0,0,3,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

Ab G#

Shape: 4,2,3,2

A# Bb

Shape: 2,1,0,1

Bbsus4

Shape: 3,3,1,1

A#7 Bb7

Shape: 1,2,1,1

Cm

Shape: 0,3,3,3

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: 1,3,4,3

Fm

Shape: 1,0,1,3

Ab G#

Shape: 4,2,3,2

A# Bb

Shape: 2,1,0,1

Bbsus4

Shape: 3,3,1,1

A#7 Bb7

Shape: 1,2,1,1

Cm

Shape: 0,3,3,3

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: 1,3,4,3

Fm

Shape: 1,0,1,3