7. Йехова, ти си ни сила и мощ

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

C

Shape: X,3,2,0,1,0

Shape: X,3,4,5,4,X

C7

Shape: X,3,2,3,1,0

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

D7

Shape: X,X,0,2,1,2

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

E7

Shape: 0,2,0,1,0,0

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

Am

Shape: 2,0,0,0

A7

Shape: 0,1,0,0

C

Shape: 0,0,0,3

Shape: X,3,2,3

C7

Shape: 0,0,0,1

Dm

Shape: 2,2,1,0

D7

Shape: 2,2,2,3

Em

Shape: 0,4,3,2

E7

Shape: 1,2,0,2

F

Shape: 2,0,1,0

G

Shape: 0,2,3,2

G7

Shape: 0,2,1,2