60. Живот за тях е тази вест

A# Bb

Shape: X,1,3,3,3,1

Cm

Shape: X,3,5,5,4,3

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: X,X,1,3,4,3

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

F7

Shape: 1,3,1,2,1,1

F7sus4

Shape: 1,1,1,3,1,1

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

капо линия 3

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

Bm Cbm

Shape: X,2,4,4,3,2

C

Shape: X,3,2,0,1,0

D

Shape: X,X,0,2,3,2

D7

Shape: X,X,0,2,1,2

D7sus4

Shape: X,X,0,0,1,3

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

A# Bb

Shape: 2,1,0,1

Cm

Shape: 0,3,3,3

Dm

Shape: 2,2,1,0

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: 1,3,4,3

F

Shape: 2,0,1,0

F7

Shape: 2,3,1,3

F7sus4

Shape: 5,5,6,6

Gm

Shape: 0,2,3,1