59. Ях с мен слави!

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

C

Shape: X,3,2,0,1,0

Shape: X,3,4,5,4,X

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

A7

Shape: 0,1,0,0

C

Shape: 0,0,0,3

Shape: X,3,2,3

Dm

Shape: 2,2,1,0

F

Shape: 2,0,1,0

Gm

Shape: 0,2,3,1

G7

Shape: 0,2,1,2