58. Търсим приятелите на мира

A

Shape: X,0,2,2,2,0

Asus4

Shape: X,0,0,2,3,0

Bm Cbm

Shape: X,2,4,4,3,2

D

Shape: X,X,0,2,3,2

Dsus4

Shape: X,X,0,2,3,3

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

F#m Gbm

Shape: 2,4,4,2,2,2

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

A

Shape: 2,1,0,0

Asus4

Shape: 2,2,0,0

Bm Cbm

Shape: 4,2,2,2

D

Shape: 2,2,2,0

Dsus4

Shape: 0,2,3,0

Em

Shape: 0,4,3,2

F#m Gbm

Shape: 2,1,2,0

G

Shape: 0,2,3,2