55. От врага не се плашете!

A

Shape: X,0,2,2,2,0

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

B7

Shape: X,2,1,2,0,2

C

Shape: X,3,2,0,1,0

D

Shape: X,X,0,2,3,2

Shape: X,X,0,1,3,1

D7

Shape: X,X,0,2,1,2

E7

Shape: 0,2,0,1,0,0

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

A

Shape: 2,1,0,0

Am

Shape: 2,0,0,0

A7

Shape: 0,1,0,0

B7

Shape: 2,3,2,2

C

Shape: 0,0,0,3

D

Shape: 2,2,2,0

Shape: 1,2,1,X

D7

Shape: 2,2,2,3

E7

Shape: 1,2,0,2

G

Shape: 0,2,3,2