45. Размишленията на сърцето ми

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

A7sus4

Shape: X,0,0,0,3,0

C

Shape: X,3,2,0,1,0

Shape: X,3,4,5,4,X

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

D7

Shape: X,X,0,2,1,2

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

Fm

Shape: 1,3,3,1,1,1

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

G7sus4

Shape: 3,3,3,0,3,X

A7

Shape: 0,1,0,0

A7sus4

Shape: 0,2,0,0

C

Shape: 0,0,0,3

Shape: X,3,2,3

Dm

Shape: 2,2,1,0

D7

Shape: 2,2,2,3

F

Shape: 2,0,1,0

Fm

Shape: 1,0,1,3

Gm

Shape: 0,2,3,1

G7

Shape: 0,2,1,2

G7sus4

Shape: 0,2,1,3