38. С Бога си силен и непоколебим

A

Shape: X,0,2,2,2,0

Asus4

Shape: X,0,0,2,3,0

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

A7sus4

Shape: X,0,0,0,3,0

Bm Cbm

Shape: X,2,4,4,3,2

D

Shape: X,X,0,2,3,2

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

E7

Shape: 0,2,0,1,0,0

E7sus4

Shape: 0,0,0,2,0,0

F# Gb

Shape: 2,4,4,3,2,2

F#m Gbm

Shape: 2,4,4,2,2,2

F#sus4

Shape: 2,2,4,4,2,2

F#7 Gb7

Shape: 2,4,2,3,2,2

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

A

Shape: 2,1,0,0

Asus4

Shape: 2,2,0,0

A7

Shape: 0,1,0,0

A7sus4

Shape: 0,2,0,0

Bm Cbm

Shape: 4,2,2,2

D

Shape: 2,2,2,0

Em

Shape: 0,4,3,2

E7

Shape: 1,2,0,2

E7sus4

Shape: 4,4,5,5

F# Gb

Shape: 3,1,2,1

F#m Gbm

Shape: 2,1,2,0

F#sus4

Shape: 4,1,2,2

F#7 Gb7

Shape: 3,4,2,4

G

Shape: 0,2,3,2

Gm

Shape: 0,2,3,1