27. Разкриването на Божиите синове

Ab G#

Shape: 4,6,6,5,4,4

A# Bb

Shape: X,1,3,3,3,1

C

Shape: X,3,2,0,1,0

Csus4

Shape: X,3,3,0,1,1

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: X,X,1,3,4,3

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

Fm

Shape: 1,3,3,1,1,1

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

Gsus4

Shape: 3,3,0,0,3,3

капо линия 3

A

Shape: X,0,2,2,2,0

Asus4

Shape: X,0,0,2,3,0

C

Shape: X,3,2,0,1,0

D

Shape: X,X,0,2,3,2

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

E

Shape: 0,2,2,1,0,0

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

Asus4/E

Shape: 0,0,2,2,0,0

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

Ab G#

Shape: 4,2,3,2

A# Bb

Shape: 2,1,0,1

C

Shape: 0,0,0,3

Csus4

Shape: 0,0,1,3

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: 1,3,4,3

F

Shape: 2,0,1,0

Fm

Shape: 1,0,1,3

G

Shape: 0,2,3,2

Gm

Shape: 0,2,3,1

Gsus4

Shape: 0,2,3,3