22. Царството се роди! Нека дойде!

A

Shape: X,0,2,2,2,0

Bm Cbm

Shape: X,2,4,4,3,2

C#m Dbm

Shape: X,4,6,6,5,4

D

Shape: X,X,0,2,3,2

E

Shape: 0,2,2,1,0,0

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

E7

Shape: 0,2,0,1,0,0

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

F#m Gbm

Shape: 2,4,4,2,2,2

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

капо линия 2

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

Bm Cbm

Shape: X,2,4,4,3,2

C

Shape: X,3,2,0,1,0

D

Shape: X,X,0,2,3,2

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

D7

Shape: X,X,0,2,1,2

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: X,X,1,3,4,3

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

A

Shape: 2,1,0,0

Bm Cbm

Shape: 4,2,2,2

C#m Dbm

Shape: 1,1,0,X

D

Shape: 2,2,2,0

E

Shape: 1,4,0,2

Em

Shape: 0,4,3,2

E7

Shape: 1,2,0,2

F

Shape: 2,0,1,0

F#m Gbm

Shape: 2,1,2,0

G

Shape: 0,2,3,2