150. Търси Йехова, за да се спасиш

Abm G#m

Shape: 4,6,6,4,4,4

A

Shape: X,0,2,2,2,0

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

A7sus4

Shape: X,0,0,0,3,0

Bm Cbm

Shape: X,2,4,4,3,2

B7

Shape: X,2,1,2,0,2

Asus2/B

Shape: X,2,2,2,0,0

C

Shape: X,3,2,0,1,0

C# Db

Shape: X,4,3,1,2,1

D

Shape: X,X,0,2,3,2

D#º Ebº

Shape: X,X,1,2,4,2

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

F# Gb

Shape: 2,4,4,3,2,2

F#m Gbm

Shape: 2,4,4,2,2,2

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

капо линия 2

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

A7sus4

Shape: X,0,0,0,3,0

A# Bb

Shape: X,1,3,3,3,1

B Cb

Shape: X,2,4,4,4,2

C

Shape: X,3,2,0,1,0

C#º Dbº

Shape: X,4,5,6,5,X

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

E

Shape: 0,2,2,1,0,0

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

Fm

Shape: 1,3,3,1,1,1

F#m Gbm

Shape: 2,4,4,2,2,2

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

G7sus4

Shape: 3,3,3,0,3,X

Abm G#m

Shape: 4,3,4,2

A

Shape: 2,1,0,0

A7

Shape: 0,1,0,0

A7sus4

Shape: 0,2,0,0

Bm Cbm

Shape: 4,2,2,2

B7

Shape: 2,3,2,2

Asus2/B

Shape: 2,2,2,0

C

Shape: 0,0,0,3

C# Db

Shape: 1,1,1,4

D

Shape: 2,2,2,0

D#º Ebº

Shape: 2,3,2,0

Em

Shape: 0,4,3,2

F# Gb

Shape: 3,1,2,1

F#m Gbm

Shape: 2,1,2,0

G

Shape: 0,2,3,2

Gm

Shape: 0,2,3,1