148. Йехова е нашият Избавител

A

Shape: X,0,2,2,2,0

Asus4

Shape: X,0,0,2,3,0

A+5

Shape: X,0,3,2,2,1

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

Bm Cbm

Shape: X,2,4,4,3,2

Cm

Shape: X,3,5,5,4,3

D

Shape: X,X,0,2,3,2

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

D7

Shape: X,X,0,2,1,2

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: X,X,1,3,4,3

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

E7

Shape: 0,2,0,1,0,0

F# Gb

Shape: 2,4,4,3,2,2

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

A

Shape: 2,1,0,0

Asus4

Shape: 2,2,0,0

A+5

Shape: 2,4,0,0

A7

Shape: 0,1,0,0

Bm Cbm

Shape: 4,2,2,2

Cm

Shape: 0,3,3,3

D

Shape: 2,2,2,0

Dm

Shape: 2,2,1,0

D7

Shape: 2,2,2,3

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: 1,3,4,3

Em

Shape: 0,4,3,2

E7

Shape: 1,2,0,2

F# Gb

Shape: 3,1,2,1

G

Shape: 0,2,3,2

Gm

Shape: 0,2,3,1