141. Чудният дар на живота

Ab G#

Shape: 4,6,6,5,4,4

Ab6 G#6

Shape: X,1,3,3,2,1

A#7 Bb7

Shape: X,1,3,1,3,1

Bb7sus4

Shape: X,1,1,1,4,1

C

Shape: X,3,2,0,1,0

Cm

Shape: X,3,5,5,4,3

C7

Shape: X,3,2,3,1,0

C7sus4

Shape: X,3,3,3,1,1

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: X,X,1,3,4,3

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

Fm

Shape: 1,3,3,1,1,1

F#º Gbº

Shape: 2,3,4,2,X,X

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

G7sus4

Shape: 3,3,3,0,3,X

капо линия 3

A

Shape: X,0,2,2,2,0

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

A7sus4

Shape: X,0,0,0,3,0

C

Shape: X,3,2,0,1,0

D

Shape: X,X,0,2,3,2

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

D#º Ebº

Shape: X,X,1,2,4,2

E

Shape: 0,2,2,1,0,0

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

E7

Shape: 0,2,0,1,0,0

E7sus4

Shape: 0,0,0,2,0,0

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

G7sus4

Shape: 3,3,3,0,3,X

Ab G#

Shape: 4,2,3,2

Ab6 G#6

Shape: 3,1,1,1

A#7 Bb7

Shape: 1,2,1,1

Bb7sus4

Shape: 1,3,1,1

C

Shape: 0,0,0,3

Cm

Shape: 0,3,3,3

C7

Shape: 0,0,0,1

C7sus4

Shape: 0,0,1,1

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: 1,3,4,3

F

Shape: 2,0,1,0

Fm

Shape: 1,0,1,3

F#º Gbº

Shape: 2,0,2,0

G

Shape: 0,2,3,2

Gm

Shape: 0,2,3,1

G7

Shape: 0,2,1,2

G7sus4

Shape: 0,2,1,3