14. Да славим новия Цар на земята

Ab G#

Shape: 4,6,6,5,4,4

Absus4 G#sus4

Shape: 4,4,6,6,4,4

Ab6 G#6

Shape: X,1,3,3,2,1

A#7 Bb7

Shape: X,1,3,1,3,1

Cm

Shape: X,3,5,5,4,3

C# Db

Shape: X,4,3,1,2,1

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: X,X,1,3,4,3

D#7 Eb7

Shape: X,X,1,0,2,3

Fm

Shape: 1,3,3,1,1,1

капо линия 1

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

Bm Cbm

Shape: X,2,4,4,3,2

C

Shape: X,3,2,0,1,0

D

Shape: X,X,0,2,3,2

D7

Shape: X,X,0,2,1,2

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

Gsus4

Shape: 3,3,0,0,3,3

Ab G#

Shape: 4,2,3,2

Absus4 G#sus4

Shape: 1,3,4,4

Ab6 G#6

Shape: 3,1,1,1

A#7 Bb7

Shape: 1,2,1,1

Cm

Shape: 0,3,3,3

C# Db

Shape: 1,1,1,4

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: 1,3,4,3

D#7 Eb7

Shape: 3,3,3,4

Fm

Shape: 1,0,1,3