135. Сърдечна молба от Йехова: „Сине мой, бъди мъдър“

Abm G#m

Shape: 4,6,6,4,4,4

Ab7 G#7

Shape: 4,6,4,5,4,4

Ab7sus4 G#7sus4

Shape: 4,4,4,6,4,4

A

Shape: X,0,2,2,2,0

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

B Cb

Shape: X,2,4,4,4,2

B7

Shape: X,2,1,2,0,2

Asus2/B

Shape: X,2,2,2,0,0

C#m Dbm

Shape: X,4,6,6,5,4

E

Shape: 0,2,2,1,0,0

Asus4/E

Shape: 0,0,2,2,0,0

F#m Gbm

Shape: 2,4,4,2,2,2

капо линия 2

A

Shape: X,0,2,2,2,0

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

A7sus4

Shape: X,0,0,0,3,0

Bm Cbm

Shape: X,2,4,4,3,2

D

Shape: X,X,0,2,3,2

Dsus4

Shape: X,X,0,2,3,3

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

F#m Gbm

Shape: 2,4,4,2,2,2

F#7 Gb7

Shape: 2,4,2,3,2,2

F#7sus4

Shape: 2,2,2,4,2,2

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

Abm G#m

Shape: 4,3,4,2

Ab7 G#7

Shape: 1,3,2,3

Ab7sus4 G#7sus4

Shape: 1,3,2,4

A

Shape: 2,1,0,0

Am

Shape: 2,0,0,0

B Cb

Shape: 4,3,2,2

B7

Shape: 2,3,2,2

Asus2/B

Shape: 2,2,2,0

C#m Dbm

Shape: 1,1,0,X

E

Shape: 1,4,0,2

Asus4/E

Shape: 2,2,0,0

F#m Gbm

Shape: 2,1,2,0