133. Да служим на Йехова в младостта си

C

Shape: X,3,2,0,1,0

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

D7

Shape: X,X,0,2,1,2

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

C

Shape: 0,0,0,3

Dm

Shape: 2,2,1,0

D7

Shape: 2,2,2,3

F

Shape: 2,0,1,0

G

Shape: 0,2,3,2

G7

Shape: 0,2,1,2