127. Какъв човек трябва да бъда

Ab G#

Shape: 4,6,6,5,4,4

Ab7 G#7

Shape: 4,6,4,5,4,4

Ab6 G#6

Shape: X,1,3,3,2,1

C7

Shape: X,3,2,3,1,0

C# Db

Shape: X,4,3,1,2,1

C#sus4 Dbsus4

Shape: X,4,4,1,2,2

Db7sus4 C#7sus4

Shape: X,4,4,4,2,2

Shape: X,X,0,1,3,1

D#m Ebm

Shape: X,6,8,8,7,6

D#7 Eb7

Shape: X,X,1,0,2,3

Eb7sus4

Shape: X,6,6,6,4,4

Fm

Shape: 1,3,3,1,1,1

F# Gb

Shape: 2,4,4,3,2,2

F#m Gbm

Shape: 2,4,4,2,2,2

капо линия 1

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

B7

Shape: X,2,1,2,0,2

C

Shape: X,3,2,0,1,0

Csus4

Shape: X,3,3,0,1,1

C7sus4

Shape: X,3,3,3,1,1

C#º Dbº

Shape: X,4,5,6,5,X

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

D7

Shape: X,X,0,2,1,2

D7sus4

Shape: X,X,0,0,1,3

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

Fm

Shape: 1,3,3,1,1,1

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

Ab G#

Shape: 4,2,3,2

Ab7 G#7

Shape: 1,3,2,3

Ab6 G#6

Shape: 3,1,1,1

C7

Shape: 0,0,0,1

C# Db

Shape: 1,1,1,4

C#sus4 Dbsus4

Shape: 1,1,2,4

Db7sus4 C#7sus4

Shape: 1,1,2,2

Shape: 1,2,1,X

D#m Ebm

Shape: 3,3,2,1

D#7 Eb7

Shape: 3,3,3,4

Eb7sus4

Shape: 3,3,4,4

Fm

Shape: 1,0,1,3

F# Gb

Shape: 3,1,2,1

F#m Gbm

Shape: 2,1,2,0