122. „Бъдете твърди, непоколебими“

A

Shape: X,0,2,2,2,0

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

Asus4

Shape: X,0,0,2,3,0

Bm Cbm

Shape: X,2,4,4,3,2

D

Shape: X,X,0,2,3,2

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

E7

Shape: 0,2,0,1,0,0

E7sus4

Shape: 0,0,0,2,0,0

F#m Gbm

Shape: 2,4,4,2,2,2

A

Shape: 2,1,0,0

Am

Shape: 2,0,0,0

Asus4

Shape: 2,2,0,0

Bm Cbm

Shape: 4,2,2,2

D

Shape: 2,2,2,0

Dm

Shape: 2,2,1,0

E7

Shape: 1,2,0,2

E7sus4

Shape: 4,4,5,5

F#m Gbm

Shape: 2,1,2,0