120. Подражавай на мекотата на Христос

C

Shape: X,3,2,0,1,0

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

C

Shape: 0,0,0,3

F

Shape: 2,0,1,0

G

Shape: 0,2,3,2

G7

Shape: 0,2,1,2