117. Да отразяваме добротата на Йехова

A

Shape: X,0,2,2,2,0

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

D

Shape: X,X,0,2,3,2

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

A

Shape: 2,1,0,0

A7

Shape: 0,1,0,0

D

Shape: 2,2,2,0

G

Shape: 0,2,3,2

Gm

Shape: 0,2,3,1