116. Силата на милостта

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

A# Bb

Shape: X,1,3,3,3,1

C7

Shape: X,3,2,3,1,0

C7sus4

Shape: X,3,3,3,1,1

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

F+5

Shape: X,X,3,2,2,1

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

капо линия 3

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

A7sus4

Shape: X,0,0,0,3,0

Bm Cbm

Shape: X,2,4,4,3,2

D

Shape: X,X,0,2,3,2

D+5

Shape: X,X,0,3,3,2

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

E7

Shape: 0,2,0,1,0,0

F#m Gbm

Shape: 2,4,4,2,2,2

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

Am

Shape: 2,0,0,0

A# Bb

Shape: 2,1,0,1

C7

Shape: 0,0,0,1

C7sus4

Shape: 0,0,1,1

Dm

Shape: 2,2,1,0

F

Shape: 2,0,1,0

F+5

Shape: X,0,1,3

Gm

Shape: 0,2,3,1

G7

Shape: 0,2,1,2