114. „Бъдете търпеливи“

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

A# Bb

Shape: X,1,3,3,3,1

A#º Bbº

Shape: X,1,2,3,2,0

Cm

Shape: X,3,5,5,4,3

C7

Shape: X,3,2,3,1,0

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: X,X,1,3,4,3

Fm

Shape: 1,3,3,1,1,1

F7

Shape: 1,3,1,2,1,1

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

капо линия 3

Abº G#º

Shape: 4,5,6,4,X,X

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

Bm Cbm

Shape: X,2,4,4,3,2

C

Shape: X,3,2,0,1,0

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

D7

Shape: X,X,0,2,1,2

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

E7

Shape: 0,2,0,1,0,0

F#7 Gb7

Shape: 2,4,2,3,2,2

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

A7

Shape: 0,1,0,0

A# Bb

Shape: 2,1,0,1

A#º Bbº

Shape: 3,1,0,1

Cm

Shape: 0,3,3,3

C7

Shape: 0,0,0,1

Dm

Shape: 2,2,1,0

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: 1,3,4,3

Fm

Shape: 1,0,1,3

F7

Shape: 2,3,1,3

Gm

Shape: 0,2,3,1

G7

Shape: 0,2,1,2