112. Йехова е Бог на мира

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

B7

Shape: X,2,1,2,0,2

Asus2/B

Shape: X,2,2,2,0,0

C

Shape: X,3,2,0,1,0

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

E

Shape: 0,2,2,1,0,0

E7

Shape: 0,2,0,1,0,0

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

G7sus4

Shape: 3,3,3,0,3,X

Am

Shape: 2,0,0,0

B7

Shape: 2,3,2,2

Asus2/B

Shape: 2,2,2,0

C

Shape: 0,0,0,3

Dm

Shape: 2,2,1,0

E

Shape: 1,4,0,2

E7

Shape: 1,2,0,2

F

Shape: 2,0,1,0

G7

Shape: 0,2,1,2

G7sus4

Shape: 0,2,1,3