1. Качествата на Йехова

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

A7sus4

Shape: X,0,0,0,3,0

A# Bb

Shape: X,1,3,3,3,1

C

Shape: X,3,2,0,1,0

C7

Shape: X,3,2,3,1,0

C7sus4

Shape: X,3,3,3,1,1

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

капо линия 3

A

Shape: X,0,2,2,2,0

A7

Shape: X,0,2,0,2,0

A7sus4

Shape: X,0,0,0,3,0

Bm Cbm

Shape: X,2,4,4,3,2

D

Shape: X,X,0,2,3,2

F#7 Gb7

Shape: 2,4,2,3,2,2

F#7sus4

Shape: 2,2,2,4,2,2

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

A7

Shape: 0,1,0,0

A7sus4

Shape: 0,2,0,0

A# Bb

Shape: 2,1,0,1

C

Shape: 0,0,0,3

C7

Shape: 0,0,0,1

C7sus4

Shape: 0,0,1,1

Dm

Shape: 2,2,1,0

F

Shape: 2,0,1,0